30 września 2013 - Święto Pyry w TONie (Towarzystwie Osób Niesłyszących)